תיאור

תיאור

ניתן לבחור אהילים שונים וצבעים שונים למנורה זו . ראש המנורה מתכוונן וגם גבוהה