תיאור

תיאור

ראש פעמון פליז – קוטר 30 סמ . ניתן להחליף גם לאהילי זכוכית