רמת המידע ששנדלריה אוסף תלויה בגולש. על מנת להצטרף לרשימת התפוצה או לקבל הצעת מחיר נדרשים להזין שם, כתובת דוא"ל וטלפון. כל מידע אחר הוא אופציונלי.

מילוי הפרטים הנ״ל מהווה הסכמה לשימוש בהם ע״י שנדלריה.

שנדלריה אינו משתף מידע אישי של הגולשים עם כל צד שלישי, למעט ספקי השירות שלנו (מפעילי אתר האינטרנט וכד׳). לספקי השירות ישנה גישה למידע אישי במסגרת ביצוע תפקידם, אך הם אינם רשאים לשתף או להשתמש במידע לכל מטרה אחרת.