כתוצאה מהשיפוץ נוצרו הבדלים בגובה התקרה.

התאמנו למקום מנורת תקרה, עם מראה מינימליסטי.

פרויקטים נוספים