שנדליריה במהלך כל השנים משתתפת בפרוייקטים עסקיים כגון : תאורה לבתי מלון בוטיק , מסעדות , חנויות,  משרדים ומגוון בתי